Rapportage en studieresultaten Pagina afdrukken

Lees hier meer over rapporten en algemene regels ten aanzien van de bevordering. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Praktijkonderwijs Vakcollege Magister

Praktijkonderwijs

Alle leerlingen van het Praktijkonderwijs bouwen vanaf leerjaar 1 hun Portfolio op. Dit is een map met bewijsstukken van de prestaties die de leerling heeft geleverd. We reiken die map twee maal per jaar aan ouders/verzorgers en leerling uit. Dit doen we op een speciale ouderavond. Op dezelfde avond bespreken we ook het Onderwijs Perspectief Plan(OPP) van uw zoon of dochter. U wordt tevens verzocht deze te tekenen. In het OPP zijn opgenomen de belemmerende en bevorderende factoren, de leerdoelen en acties die daaruit voortkomen. Twee maal per jaar heeft elke leerling een individueel ontwikkelgesprek (IOP) met de mentor. De bevindingen hiervan worden opgenomen in het OPP. Tevens wordt in het OPP de verwachte uitstroom van de leerling opgenomen. Deze verwachting kan lopende de schoolloopbaan veranderen.

Vakcollege

De leerlingen van het Vakcollege ontvangen drie keer per jaar een rapport. Op de eerste ouderavond laten wij weten wanneer u deze kunt verwachten.

Magister

Met name in het Vakcollege wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem van Magister. Alle leerlingen krijgen hier aan het begin van het jaar uitleg over. Ouders hebben ook toegang en kunnen met een code gegevens rondom naam, adres en woonplaats veranderen en de cijfers van hun kind bekijken. Ook wordt in Magister het huiswerk voor de leerlingen van het Vakcollege genoteerd. Ook de roosterwijzigingen worden via Magister doorgegeven. U ontvangt een brief van ons met de codes om te kunnen inloggen. Bij problemen kunt u contact opnemen met: RTS@isw.info.