Praktijkonderwijs

In het Praktijkonderwijs ben je in vijf leerjaren bezig met vier thema's: Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap. Daarnaast werk je zo veel als mogelijk op je eigen niveau aan Nederlands, Rekenen en Engels. Je stroomt uit aan de hand van een eigen leerplan.

Uitstroom

Er zijn vijf mogelijke uitstroomrichtingen.

 1. werk
 2. werk en vervolgopleiding
 3. vervolgopleiding
 4. beschermd/beschut werk
 5. dagbesteding

Nazorg

Wanneer je de school verlaat verleent de school nog twee jaar nazorg. Wij houden contact en begeleiden je als dat nodig is.

Praktijkonderwijs
Leerjaar 1 en 2

Leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 maak je kennis met de verschillende vakken. Hierdoor ontdek je waar je interesses liggen.

Leerjaar 3

In leerjaar 3 worden de volgende praktijkgerichte lessen gegeven:

 • Plant en Dier
 • Zorg en Welzijn
 • Techniek en Houtbewerking
 • Interne Stage

Je krijgt les in blokken van 4 of 5 uur per week.

Je leert tijdens deze lessen te werken. We letten op doorzettingsvermogen, samenwerking, zelfstandig werken, concentreren en werk zien en aanpakken.

Binnen de vakken krijg je de mogelijkheid om te trainen in echte werksituaties. Een leuke manier van leren waarbij we voor een deel buiten de school werken.

Plant en Dier

Bij Plant en Dier werk je in een kas die bij de school staat. Vanuit de kas werken we in diverse soorten van groenvoorziening.  

Ook de tuin rondom de school is een werkplaats. Je houdt de tuin bij en leert zo omgaan met diverse tuingereedschappen.

Daarnaast hebben we een volière met diverse vogels. Die worden door leerlingen verzorgd. 

Om alvast te wennen aan de externe stage gaan er regelmatig groepjes leerlingen met een les-assistent verschillende werkzaamheden (zoals onderhoud van de terreinen, snoeien e.d.) uitvoeren op het scoutingterrein van het Staelduinse Bos in 's-Gravenzande.

Daarnaast werkt er elke week een leerling bij de kinderboerderij in 's-Gravenzande en helpt er een leerling bij de kinderboerderij van het Westerhonk in Monster.

Zorg en Welzijn

Bij Zorg en Welzijn werk je aan twee onderdelen: catering en schoonmaak in de groothuishouding.

Tijdens de cateringlessen maken de leerlingen als groep een gerecht op bestelling. Je krijgt verschillende taken binnen de keuken met verschillende verantwoordelijkheden. Om de Elke maand hebben we binnen onze locatie een buurtrestaurant. 

Tijdens de schoonmaak in de groothuishouding word je getraind op het gebied van professionele schoonmaak en handig werken. Een juiste lichaamshouding en kennis van materialen en schoonmaakmiddelen is de basis van deze lessen.

Techniek en Houtbewerking

Bij techniek werk je met hout, metaal en kunststof. Je leert de basistechnieken zoals zagen, afkorten, afschrijven, meten en boren. Je maakt kennis met allerlei soorten gereedschappen en werkt met kleine machines. Ook leer je een werkstuk maken vanaf een tekening.

In leerjaar 3 werk je vaak in groepsverband aan grotere opdrachten vanaf een tekening. De lessen gaan meer lijken op het werken in een echt bedrijf. Daarnaast werk je aan klein seriematig montagewerk.

Je voert soms kleine klussen uit voor bedrijven uit de omgeving. Vaak zijn deze bedrijven ook stageplekken van ons.

Interne Stage

De Interne Stage bereidt je voor op de stages die je vanaf het vierde leerjaar buiten de school zal gaan lopen. Daarnaast is de Interne Stage bedoeld om te onderzoeken welke werkzaamheden het beste bij jou passen.

Deze werkzaamheden bestaan uit taken die horen bij de huishoudelijke dienst van de school, productiewerkzaamheden, boodschappen- en reproservice. Je draagt tijdens deze stage een speciaal T-shirt dat door de school beschikbaar wordt gesteld. Hierdoor ben je voor iedereen binnen de school herkenbaar in functie.

De eindverantwoording voor de Interne stage ligt bij de mentoren van leerjaar 3.

Projectbureau

Mocht u van gedachten willen wisselen over een 'klus' die wij met onze praktijkvakken wellicht voor u zouden kunnen doen, neemt u dan gerust contact op met het projectbureau: de heer Groenendijk (06-38284289).

Leerjaar 3

Leerjaar 4 en 5

In leerjaar 4 ga je bij meerdere bedrijven stage lopen om te onderzoeken welke sector het beste bij je past.

Stage lopen kan in de volgende sectoren:

 

 • Groen: hoveniersbedrijven, tuinders, tuincentra.
 • Techniek: autotechniek, installatietechniek, elektrotechniek, tuinbouwtechniek.
 • Dienstverlening: winkels, kappers, horeca, magazijn.
 • Zorg en Welzijn: huishoudelijke werk in de ouderenzorg en kindercentra.

 

In leerjaar 5 weet je inmiddels welke sector bij je past. Soms lukt het ons jou te plaatsen bij een bedrijf die jou een baan wilt aanbieden.

Dit betekent dat er ieder schooljaar tussen de 30 en 40 leerlingen van ons Praktijkonderwijs stage lopen bij Westlandse bedrijven en instellingen. Het gaat om 108 stagedagen per leerling in leerjaar 4 en om 144 stagedagen per leerling in leerjaar 5.

Projectbureau

Natuurlijk kunnen we dit allemaal niet alleen. Wij zijn daarom erg blij met de stage-bedrijven die we in de afgelopen jaren aan ons hebben weten te binden. Kunt u onze leerlingen een stage aanbieden? Neem gerust contact op met onze stagecoördinator: de heer Groenendijk (06-38284289). 

Praktijkonderwijsdiploma of Verklaring Praktijkonderwijs. 

Leerlingen van het Praktijkonderwijs kunnen uitstromen met een diploma of een verklaring. Het diploma kan alleen behaald worden na leerjaar 5.

Handboek examinering.