Anti-pestprotocol

De school moet voor alle leerlingen een veilige en prettige plek zijn. Helaas blijkt dit niet altijd voor iedereen te kunnen gelden. Vooral op plekken buiten het lokaal doen zich soms pesterijen voor. Dit protocol is erop gericht om zowel het personeel als de ouders en de leerlingen op de hoogte te stellen van wat de school wil doen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te creëren. 

De activiteiten die in dit protocol beschreven worden, zijn niet statisch. Zo wordt op dit moment bekeken op welke wijze leerlingen een rol kunnen spelen bij pestgedrag tussen leerlingen. Indien dit tot beleid omgezet zal worden, zal dit pestprotocol aangepast dienen te worden.

De anti-pestcoördinator op ISW Westland Praktijkcollege is Mevr. van Westenbrugge, e-mailadres [email protected]