Leerlingenstatuut

De school beschikt over een leerlingenstatuut, waarin de plichten en rechten van de leerlingen vermeld staan. Het leerlingenstatuut beschrijft ook hoe wij handelen als er problemen zijn tussen leerlingen en school. Daarom is het leerlingenstatuut van belang voor iedereen. Wij reiken het statuut in het eerste leerjaar uit aan de leerlingen. De later instromende leerlingen ontvangen het statuut nadat zij op ISW zijn geplaatst.

Leerlingenstatuut
Zo doen wij het hier

Zo doen wij het hier

Aan het begin van een nieuw schooljaar ontvangt elke nieuwe leerling het boekje 'Zo doen wij het hier'. Hierin staan de belangrijkste regels en afspraken vermeld. Dit boekje wordt in de introductieweek door de mentor besproken.

Bekijk 'Zo doen wij het hier' voor het Praktijkonderwijs