Vooraf

In het jaarboekje vindt u alle informatie over onze school. In het jaarboekje gebruiken we de term 'ouders'. U begrijpt dat we hiermee ook de alleenstaande ouder, de verzorger(s) en voogd(en) bedoelen. En als we over 'hij' schrijven, bedoelen we ook onze vrouwelijke leerlingen.

Mocht u toch nog vragen hebben, aarzelt u dan vooral niet om contact met ons op te nemen.

Dhr. S. Timmerman
Locatiedirecteur ISW Westland Praktijkcollege

 

 

 

ISW Westland Praktijkcollege

Bezoekadres:
Lage Woerd 2 
2671 AD Naaldwijk
T (0174) 61 53 10 
E [email protected]
I www.isw.info

Postadres
Postbus 14
2670 AA Naaldwijk