Kwaliteit en afspraken Pagina afdrukken

Hier leest u meer over het protocol gescheiden ouders, privacyreglement en de onderwijsinspectie. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Protocol gescheiden ouders Rijksoverheid - informatie voortgezet onderwijs Onderwijsinspectie

Protocol gescheiden ouders

Klik hier voor het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders en de bijlage > Welke ouder heeft recht op welke informatie.

Rijksoverheid - informatie voortgezet onderwijs

Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder, kunnen ouders bellen met het telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur). Meer informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/voortgezet onderwijs

Onderwijsinspectie

De inspectie houdt namens de rijksoverheid toezicht op het onderwijs. Ouders hebben de mogelijkheid een beroep te doen op de inspectie wanneer zij menen dat de school geen bevredigende oplossing vindt voor een probleem. ISW valt onder het Rijksinspectiekantoor Zoetermeer. Het BRIN-nummer van de school is 21 HC. Dit moeten ouders vermelden bij het invullen van de formulieren, bijvoorbeeld voor kinderbijslag.
Informatie rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur)
www.onderwijsinspectie.nl