LeerKRACHT

LeerKRACHT

ISW Westland Praktijkcollege is een LeerKRACHT-school. Dit betekent dat we samen structureel werken aan de voortdurende verbetering en ontwikkeling van ons onderwijs. Hierin worden we ondersteund door Stichting LeerKRACHT die al tweehonderd scholen in Nederland hiermee op weg helpt. Alle teams leren te werken met een verbeterbord. Leerkrachten bereiden gezamenlijk lessen voor, kijken bij elkaar in de klas en geven elkaar feedback.

De verbeterdoelen zijn leerlinggericht geformuleerd. We betrekken de leerlingen bij de verbeteringen. LeerKRACHT is een proces van twee jaar en wordt ondersteund door een schoolcoach en een expertcoach van Stichting LeerKRACHT. Alle medewerkers van onze school werken mee: samen iedere dag een beetje beter!