Remedial Teaching

Remedial Teaching

Sommige leerlingen hebben problemen met de werkaanpak en andere schoolvaardigheden.  Daardoor presteren ze minder dan nodig is. Binnen de klas krijgen leerlingen extra ondersteuning voor bijvoorbeeld concentratie, gedrag en schoolprestaties. Als die achterstand eenmaal is ingelopen, kan er een positieve invloed uitgaan naar het gedrag, de concentratie en het zelfvertrouwen van de leerling.