Leerlingenraad

In overleg met de mentor stuurt elke klas een leerling naar de leerlingenraad. Dit is de klassenvertegenwoordiger. De leerlingenraad komt minimaal zes keer per schooljaar bij elkaar. Het is dus ook mogelijk dat de raad vaker bij elkaar komt.

Er worden verschillende onderwerpen besproken. Dit kunnen vragen vanuit de directie of het personeel zijn, maar ook vanuit de leerlingen zelf.

De leerlingenraad heeft een adviserende taak. Dit betekent dat de raad zelf geen beslissingen mag nemen, maar wel tips aan de directie kan geven. Zo kunnen zij een goede keuze maken.

Leerlingenraad