Ouderraad

De leden van de ouderraad zijn ouders. Het werk van de raad is erop gericht de belangen van de leerlingen te behartigen, de ouders bij de opleiding te betrekken, de bloei van de opleiding te bevorderen en het management te adviseren. De ouderraad geeft hieraan invulling door:

  • het organiseren van activiteiten met leerlingen of het assisteren hierbij
  • zo mogelijk jaarlijks een algemene thema-avond te organiseren
  • het houden van vergaderingen

Aan het begin van het schooljaar informeert de school u over de samenstelling van en de functieverdeling binnen de ouderraad. 

Ouderraad