Begeleidingsteam - Wat doet de zorgcoördinator en zorgfunctionaris?

 

De zorgcoördinator coördineert onder verantwoording van het MT het Begeleidingsteam (BT).    De zorgfunctionaris tevens orthopedagoog hanteert een handelingsgerichte aanpak binnen het BT. 

Begeleidingsteam - Wat doet de zorgcoördinator en zorgfunctionaris?
Wat doet het BT?

Wat doet het BT?

Het BT bespreekt met de teamleden de leerlingen die vallen onder de didactische en pedagogische zorg. Uiteraard onderhoudt het BT regelmatig contact met de ouders.

Binnen het BT is de taak van de zorgcoördinator:

  • regelmatig contact te onderhouden met de docenten die deze zorg geven namelijk teamleiders, mentoren en vakdocenten
  • coördinatie en aansturing te verzorgen van didactische en pedagogische zorg

Mocht een leerling meer zorg nodig hebben dan het Interne ZorgTeam kan bieden, dan bespreekt een lid van het BT dit eerst met de ouders. Na hun schriftelijke toestemming wordt de zorg ingezet.