Begeleidingsteam

Binnen de school is een begeleidingsteam aanwezig. Zij houdt zich bezig met alle vragen rondom begeleiding van leerlingen. Het begeleidingsteam bestaat uit de zorgcoördinator, schoolondersteuners vanuit het Samenwerkingsverband VO Westland en de schoolmaatschappelijk werker. 

Begeleidingsteam
Wat doet het BT?

Wat doet het BT?

Wanneer blijkt dat een leerling extra begeleiding kan gebruiken, wordt in overleg met de ouders, de mentor en het begeleidingsteam besproken wat passend is. Zo kan er extra begeleiding ingezet wroden voor individuele leerlingen voor bijvoorbeeld zelfvertrouwen, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Ook kan er extra begeleiding worden ingezet bij een groepsproces. Indien nodig wordt er samengewerkt met externe hulpverleners. hierbij kunt u denken aan de schoolarts, de schoolverpleegkundige, het SKT, het wijkteam en de leerplichtambtenaar.