Schoolmaatschappelijk werk

Opvoedings- en ontwikkelingsproblemen kunnen voortkomen uit de omstandigheden waarin de leerling verkeert. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat u als ouder onjuist of vanuit een verkeerde intentie opvoedt. Opvoeden van kinderen met problemen is niet gemakkelijk. Onze maatschappelijk werkster kan u hierbij van dienst zijn. Zij kan een gesprek met u hebben om zaken te verduidelijken. Bovendien geeft zij geregeld cursussen om ouders in dit proces te ondersteunen.

De maatschappelijk werkster is mevrouw Van der Plas-van Dijk ([email protected])

.

Schoolmaatschappelijk werk