Management

Onderstaande personen maken deel uit van het managementteam. Door op de naam te klikken kunt u hen een e-mail sturen.

De heer S. Timmerman
Locatiedirecteur

Mevr. J.J. de Bruin
Teamleider Praktijk onderwijs

 

 

 

 

 

 

Management
Mentoren

Mentoren

Elke klas heeft een groepsmentor. Deze behartigt de belangen van zijn leerlingen door veelvuldig contact met de leerlingen zelf, hun ouders en de docenten van wie die leerlingen les hebben. Groepsmentoren organiseren daarnaast klassenactiviteiten. Het contact tussen ouders en school verloopt in eerste instantie via de groepsmentor.

Praktijkonderwijs
1A Dhr. van der Lingen
1B Dhr.   Roctus
1C Mevr. de Cauwer
2A

Dhr.

van den

Oever

2B Mevr.   Boutkan
2C

Mevr.

van der

Meer

3A

Mevr.

  Chatelain van Knossenburg
3B

Dhr.

 

Noordermeer

3C

Mevr.

de

Zwart

3D Dhr.    Uytewaal
4A Mevr.   Maat
4B Mevr.   Leliveld
4C Dhr.   Hoogesteger
5 Dhr.   Groenendijk

Contactpersonen

Elke locatie beschikt over één of meerdere contactpersonen tot wie men zich kan wenden in geval van een klacht. Deze klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. De contactpersoon geniet het vertrouwen van de mensen op de locatie en zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de problemen met de aangeklaagde of met de betreffende directie op te lossen. 
 

De contactpersonen op onze locatie zijn mevrouw de Bruijn en de heer Groenendijk.
Contactpersonen
Anti-pestcoördinator

Anti-pestcoördinator

De school moet voor alle leerlingen een veilige en prettige plek zijn. Helaas blijkt dit niet altijd voor iedereen te kunnen gelden. Vooral op plekken buiten het lokaal doen zich soms pesterijen voor.

Leerlingen en hun ouders kunnen in geval van pesterijen terecht bij een wettelijk voorgeschreven aanspreekpunt: de anti-pestcoördinator. Hij probeert de weg naar oplossingen te wijzen en houdt contact en overzicht totdat het pesten is gestopt. Daarnaast zijn preventie, registratie en advisering bij het schoolveiligheidsbeleid taken van de anti-pestcoördinator. 

De anti-pestcoördinator op onze locatie is Mevr. van Westenbrugge