Faalangst

Faalangst is een gebrek aan zelfvertrouwen in een bepaalde taaksituatie. Sommige leerlingen hebben faalangst voor proefwerken, bij spreekbeurten of bij gedrag in de groep. Wanneer blijkt dat een leerling extra begeleiding kan gebruiken, wordt in overleg met ouders, mentor en het begeleidingsteam besproken wat passend is. 

Faalangst