Faalangst

Faalangst is een gebrek aan zelfvertrouwen in een bepaalde taaksituatie. Sommige leerlingen hebben faalangst voor proefwerken, bij spreekbeurten of bij gedrag in de groep. De school biedt begeleiding in kleine groepjes, zodat de leerlingen de problemen beter kunnen hanteren. Het is mogelijk om op de locatie een faalangstreductietraining te volgen, de zogenoemde ‘sidderkuur’. Voordat de leerlingen de training volgen, krijgen zij een test. De trainers zijn mevr. A. Bijl en mevr. K. de Bruijn.

Faalangst