Praktische informatie

Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt het aanmeldformulier digitaal invullen.

Woon je in Westland en zit je in Westland op een basisschool? Dan heb je het ISW Magazine ontvangen via de basisschool met daarin een aanmeldformulier.

Wanneer weet je of je bent toegelaten op de school van je keuze?

Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging. Dan gaan wij ermee aan de slag. Vóór de meivakantie ontvang je bericht van ons over de definitieve plaatsing.

Wanner is de kennismakingsdag?

Op 30 juni 2022 kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Algemeen

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestants en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn:

 • Vertrouwen, transparantie en veiligheid
 • Ontwikkeling en innocatie
 • Kwaliteit en degelijkheid
 • Respect – erkennen van en goed omgaan met verschillen
 • De lerling en het primaire proces centraal

Met deze uitgangspunten helpen we je je te ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Tot volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?

 • Op ISW Hoogeland zitten ongeveer 1.770 mavo-, havo- en vwo-leerlingen.
 • Op ISW Gasthuislaan zitten ongeveer 950 havo- en vwo-leerlingen. 
 • Op ISW Irenestraat zitten ongeveer 400 Vakcollege-, kader/mavo, mavo- en mavo/havo-leerlingen. 
 • Op ISW Sweelincklaan zitten ongeveer 550 kader/mavo, mavo en mavo/havo-leerlingen en Montessori mavo, havo en vwo. 
 • Op ISW Westland Vakcollege zitten ongeveer 400 leerlingen Vakcollege (vmbo bl en kl).
 • Op ISW Westland Praktijkcollege zitten ongeveer 300 Praktijkonderwijs leerlingen.

In totaal zitten er bijna 4.400 leerlingen op de ISW scholen.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Let maar op, je zult heel snel de weg weten. Daar helpen we je bij. De eerste schooldagen laten we je zien waar de lokalen zijn. Ook kijken we even op andere plekken in de school. Bijvoorbeeld in de mediatheek en de gymzaal.

Blijf je alle jaren bij ons op school?

Zit je in een dakpanklas kader/mavo en ga je naar kader? Dat kan alleen op ISW Westland Vakcollege. Zit je in een dakpanklas mavo/havo en ga je naar de havo? Dat kan alleen op ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland. Bij ISW Sweelincklaan kun je terecht voor montessorionderwijs. Na het derde leerjaar havo en vwo  stroom je door naar de locatie ISW Gasthuislaan. Soms wissel je dus van school.

Naar je nieuwe school

Wat is de leerlingenraad?

In overleg met de mentor stuurt elke klas een leerling naar de leerlingenraad. Dit is de klassenvertegenwoordiger. De leerlingenraad komt ongeveer zes keer per schooljaar bij elkaar. Er worden verschillende onderwerpen besproken. Dit kunnen vragen vanuit de directie of het personeel zijn, maar ook vanuit de leerlingen zelf. De leerlingenraad heeft een adviserende taak. Dit betekent dat de raad zelf geen beslissingen mag nemen, maar wel tips aan de directie kan geven. Zo kunnen zij een goede keuze maken.

Hoe kom ik aan boeken en andere materialen?

De schoolboeken krijg je gratis van school. In juni hoor je hoe je ze kunt bestellen. Dat gaat via internet. Je krijgt je boeken daarna thuisbezorgd of je krijgt ze via school. Ook hoor je dan wat je nog meer moet kopen, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en gymkleding. 

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Net als jij komen alle eersteklassers van een basisschool. Misschien ken je een paar leerlingen nog van je eigen groep acht. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt dus met iedereen vrienden of vriendinnen worden.

Mag ik een schoolagenda kopen die ik zelf leuk vind?

Je mag de agenda kopen die jij leuk vind. Zolang er geen dingen in staan die niet heel netjes zijn, ben je er vrij in. Een tip: koop een overzichtelijke agenda. Dan zie je meteen welk huiswerk je nog te doen hebt.

Hoe kom ik aan een kluisje?

Iedere leerling krijgt een eigen kluisje op school. Dat huur je voor een klein bedrag. Je kunt er je jas kwijt, maar ook boeken. Dan hoef je er niet de hele dag mee te sjouwen. Tijdens de pauze wissel je gewoon even met de boeken die je al hebt gebruikt.

Zijn er ook pauzes?

Ja, natuurlijk. Na elke twee tot drie lesuren heb je een pauze van twintig of dertig minuten. Op het Praktijkcollege heb je na elke twee tot drie lesuren een pauze van een kwartier of een grote pauze van een half uur.

Zijn er ook pauzes?

Ja, natuurlijk. Na elke twee tot drie lesuren heb je een pauze van een kwartier of een grote pauze van een half uur.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Ja, tijdens de pauze kun je broodjes, tosti’s, soep en andere gezonde snacks kopen. Klas 2 van het Pro verzorgt de kantinedienst.

Ben ik op woensdagmiddag vrij, net als op de basisschool?

Dat zou kunnen, maar dan is dat toeval. Je hebt ongeveer 32 lesuren per week. Die zijn verdeeld over vijf schooldagen. Je kunt dan een dag hebben met maar vijf lesuren. Dan ben je om ongeveer 12.30 uur klaar. Je kunt ook wel eens een dag met acht lesuren hebben.

Welke regels zijn er op school?

Op elke school zijn regels. Deze staan op de site van de school.

Zijn er dingen die niet mogen op school?

Zeker, maar belangrijker is wat we van je verwachten: gewoon dat je je naar elkaar toe netjes gedraagt en eerlijk bent. Dat je rekening houdt met andere leerlingen en medewerkers in de school (respect). Als iedereen dat doet, komt het vanzelf wel goed en is het voor iedereen fijn om op school te zijn. Dat is belangrijk. En als het mis gaat, dan helpen we je.

Een enkele regel: je mag in het gebouw geen kauwgom kauwen. Ook mag je in de school geen pet dragen. Dat hoort net als veel andere zaken gewoon bij je netjes en respectvol gedragen.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Je mag je telefoon meenemen en gebruiken. Bij het begin van de les gaat de telefoon uit.

Waar laat ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling.

Is er een lift in het gebouw?

Ja, er is een lift. Niet iedereen mag de lift zomaar gebruiken. Als je van de dokter geen trappen mag lopen, maken we een uitzondering. Wel mag je dan een andere leerling even vragen je te helpen in de lift. Bijvoorbeeld om je tas te dragen. Zeg het even op school dat je de lift wilt gebruiken. Dan zorgen wij voor een sleutel om de lift te bedienen.

Klassen en niveaus

Wat is Praktijkonderwijs (Pro)?

In het Praktijkonderwijs (de naam zegt het al) krijg je veel vakken waarin je praktisch bezig kunt zijn. Denk bijvoorbeeld aan techniek, Zorg & Welzijn, Plant & Dier, handvaardigheid en Praktische Vaardigheden. Je komt hier in een kleine klas en je krijgt veel extra hulp en aandacht. We kijken bij Praktijkonderwijs vooral naar de dingen waar je goed in bent en die proberen we nog sterker te maken.

Wat is Praktijkonderwijs Plus (Pro Plus)?

Pro Plus is geschikt voor jou, als het nog niet duidelijk is of het VMBO haalbaar is. Als Plus-leerling krijg je meer theorievakken dan in het Pro, meer les in begrijpend lezen, taalverzorging, rekenen en studievaardigheden. Aan het eind van het eerste schooljaar bekijken we op basis van de voortgang en de resultaten wat de beste vervolgstap is voor jou: klas 1 van het Vakcollege of klas 2 van Pro Plus. We verwachten dat je uiteindelijk kan doorstromen naar het MBO.

Kennismaken / Schoolkamp / Startweek

Kom ik op school voordat het schooljaar begint?

Ja, voor de zomervakantie kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Is er een kamp in de eerste klas?

Voor de herfstvakantie gaan we op kamp. Ook is er een introductieweek aan het begin van het schooljaar. Zo maak je kennis met de medewerkers en de andere leerlingen. Die week is verplicht. Heb je toch een reden om niet mee te gaan (bijvoorbeeld vanwege je gezondheid)? Bespreek dat dan even met je teamleider voor het eerste leerjaar.

Op dit moment is Nederland nog in de greep van het coronavirus. Veel activiteiten gaan helaas niet door. Wat er volgend jaar mogelijk en verantwoord is, kunnen wij nu moeilijk voorspellen. Alle informatie over activiteiten, zoals excursies, reizen, gastlessen, bedrijfsbezoeken en feesten, is daarom onder voorbehoud. 

Mentor / Coach

Wat is een coach

Coach is een ander woord voor klassenleraar of –lerares. Je krijgt van je coach gewoon les in een bepaald vak. Ook heeft je coach elke week een apart coachuur/studieles met de klas. Je kunt veel dingen met je mentor bespreken: je vragen, schoolresultaten en mogelijke problemen in de klas. Ook je ouders kunnen met vragen bij je coach terecht.

Wat gebeurt en in het coachuur?

Tijdens het coachuur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school!

Leerroute op maat

Samen met je coach bepaal je steeds wat jouw doelen zijn. Wat weet en kun je al en wat wil je nog leren? Zo maken we voor jou een individueel plan, dat we regelmatig bijstellen. Op die manier bereiden we je goed voor op je toekomst.

Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen. Verder geeft je mentor/coach een jaar lang elke week een studieles. In die les krijg je tips en adviezen om goed te leren.

Wat is een teamleider?

Een teamleider heeft de leiding over een deel van de school. Je moet je bijvoorbeeld bij de teamleider melden als je uit de klas bent gestuurd. Hij bespreekt dan met jou wat er is gebeurt en hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Bij vragen of problemen kun je altijd even bij de teamleider langs gaan.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

Eerst ga je naar de mentor. Maar als je nu een probleem met je mentor hebt? Dan kun je dat bespreken met de teamleider. Die kan je ook helpen bij andere vragen of problemen. Op school hebben we ook een zorgteam. 

Zorg voor de leerling

Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de mentor op de sfeer in de klas. Je kunt een mentor het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep acht van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de mentor op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

Als ik nog meer hulp nodig heb, bij wie kan ik dan terecht?

Op onze school vind je een zorgteam dat veel voor je kan doen. Er is een zorgcoördinator die precies weet bij wie je moet zijn. Heb je moeite met lezen of schrijven (dyslexie)? Dan krijg je begeleiding van een remedial teacher. Zo zijn er nog veel meer specialisten, binnen en buiten school. Er zijn ook allerlei trainingen: een weerbaarheidstraining bijvoorbeeld, of een training in sociale vaardigheden. Als jij vertelt wat je wilt, dan kan de zorgcoördinator samen met jou en je ouders een oplossing zoeken.

Wat doe ik als ik gepest word?

We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. In klas 1 doen we daarom een anti-pestproject. Word je toch gepest? Zeg het zo snel mogelijk tegen een docent of mentor/coach. Samen met de 'pesters' gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig kan voelen.

Ik denk dat ik dyslectisch ben/ik ben dyslectisch. Wat doen jullie daarmee?

Heb je een dyslexieverklaring? Dan krijg je van school extra tijd bij het maken van schoolwerk en toetsen. In overleg met jou en je ouders bekijken we welke extra begeleiding je nodig hebt.

Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

Portfolio

Hoe werkt een portfolio?

Je krijgt op het Praktijkonderwijs geen rapport. Je krijgt hier een portfolio. Alle bewijzen die je haalt op school worden verzameld in je portfolio. Dit zijn beoordelingen van vaardigheden. In ieder schooljaar dien je bewijzen te halen. In klas vier wordt het portfolio meer een examenmap met stage-beoordelingen, behaalde werknemerscompetenties en getuigschriften en/of branche-certificaten.

Stage lopen en certificaten

In het derde leerjaar loop je een interne stage in het oefenbedrijf op onze locatie. In leerjaar 4 loop je oriënterende stages om te ontdekken waar je interesses en mogelijkheden liggen. Als het nodig is, kun je nog een vijfde jaar onderwijs bij ons volgen. In dat jaar bereiden we je voor op werk en de laatste stage is dan een plaatsingsstage.

 

Je kunt op ISW Westland Praktijkcollege verschillende branchecertificaten halen. Denk bijvoorbeeld aan het VCA- of heftruckcertificaat of omgaan met een bladblazer of motormaaier. Daarmee vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt.

Sfeer

Is er een gezellige sfeer op jullie school?

Wij vinden van wel! Maar het gaat er natuurlijk om of jij het gezellig vindt. Natuurlijk kies je een school niet om de gezelligheid. Maar je zult zien dat je met meer plezier leert als je op een leuke school zit. Die leuke school maken we met z'n allen. De schoolleiding, de leraren, het ondersteunend personeel en de leerlingen: iedereen helpt mee aan een leuke sfeer. Want de school, dat zijn we met z’n allen!

Leuke activiteiten

Zijn er ook buitenlandse reizen?

Ieder jaar gaan de leerlingen uit de tweede klas naar Londen. Dit is niet verplicht, maar een keuzemogelijkheid. Leerlingen gaan samen met docenten vanaf Hoek van Holland met de boot naar Londen. In Londen worden allerlei activiteiten gedaan. Een mooie ervaring!

Wat zijn DOEN-uren

Naast de verplichte vakken hebben we ook zogenaamde DOEN-uren. Daarbij kun je kiezen uit verschillende superleuke workshops. Bijvoorbeeld 3D-printen, werken met een robot, krachtsport, koken, een taal leren of dierenverzorging.

Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen. Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen.

Zijn er ook schoolfeesten?

Elke school heeft een eigen feestcommissie. Die organiseert een paar avonden per jaar een disco. Je bent natuurlijk alleen welkom op de schoolfeesten van je eigen school.

Zijn er sportdagen?

Elk jaar organiseren de gymleraren een sportdag. De school neemt ook deel aan schoolkampioenschappen.

Zijn er uitstapjes in de eerste klas?

We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij musea. Soms doen we een project op school. Daar hoort dan wel eens een bezoek bij, bijvoorbeeld aan het Archeon, Corpus of Blijdorp. Dit verschilt per school.