Onderwijzend personeel

Dhr.

van den

Berg

Lichamelijke opvoeding

[email protected]

Dhr.

 

Boutkan

Techniek

[email protected]

Mevr.

 

Boutkan

Mentor 2B, Nederlands coördinator

[email protected]

Mevr.

 

Cauwer

Mentor 1C

[email protected] 

Mevr.

 

Chatelain van Knossenburg

Mentor 3A, Praktische Vaardigheden

[email protected]  

Dhr.

 

Groenendijk

Mentor 5, Stagecoördinator, Nazorg oud-leerlingen

[email protected]

Dhr.

 

Hoogesteger

Mentor 4C, Zorg en Welzijn, Beeldcoach

[email protected]

Mevr.

 

Keus

Mentor MBO entree

[email protected]

Mevr.

 

Kooijmans

Tekenen, CMV

[email protected]

Mevr.

 

Leijh

Lichamelijke opvoeding, Mentor 1C

 [email protected]

Mevr.

 

Leliveld

Mentor 4B, Lichamelijke opvoeding, Techniek coördinator PRO

[email protected]

Dhr.

van der 

Lingen

Mentor 1A, Digitale vaardigheden, beheerder Magister

[email protected]

Mevr.

 

Maat

Mentor 4A, Handvaardigheid

[email protected]

Mevr.

van der

Meer

Mentor 2C, Schoolopleider en begeleider op school

[email protected]

Dhr.

 

Noordermeer

Mentor 3B, Techniek, Tekenen

[email protected]

Dhr.

van den

Oever

Mentor 2A, Plant & Dier coördinator PRO

[email protected]

Dhr.

 

Roctus

Mentor 1B, NT2

[email protected]

Dhr.

 

Storm

Zorg en Welzijn, ICT coördinator, Horeca coördinator PRO

[email protected]

Dhr.

 

Uytewaal

Mentor 3D

[email protected]

Mevr.

de

Zwart

Mentor 3C, Reken coördinator PRO, Coördinator PRO+

[email protected]