Onderwijzend personeel

Dhr.

van den

Berg

Lichamelijke opvoeding

beg@isw.info

Dhr.

 

Boutkan

Techniek

bka@isw.info

Mevr.

 

Boutkan

Mentor 2C

btn@isw.info

Dhr.

 

Groenendijk

Mentor 5, Stagecoördinator, Nazorg oud-leerlingen

grk@isw.info

Dhr.

 

Hoogesteger

Mentor 1B, Zorg en Welzijn, Beeldcoach

hgr@isw.info

Mevr.

 

Keus

Mentor 3B, Interne Stage

kes@isw.info

Mevr.

 

Koijman

Tekenen

ksl@isw.info

Dhr.

 

Koeman

Lichamelijke opvoeding

kms@isw.info

Mevr.

 

Leijh

Lichamelijke opvoeding, Mentor 1C

 ljh@isw.info

Mevr.

 

Leliveld

Mentor 3B, Lichamelijke opvoeding, Techniek coördinator PRO

lld@isw.info

Dhr.

van der 

Lingen

Mentor 1A, Digitale vaardigheden, beheerder Magister

lnn@isw.info

Mevr.

 

Maat

Mentor 4B, Handvaardigheid

mtc@isw.info

Mevr.

van der

Meer

Mentor 2D, MAS-coördinator

mvd@isw.info

Dhr.

 

Noordermeer

Mentor 2B, Techniek, Tekenen

ndr@isw.info

Dhr.

van den

Oever

Mentor 2A, Plant & Dier coördinator PRO

doe@isw.info

Mevr.

 

Osinga

Mentor 3A, Praktische Vaardigheden, Engels 

osa@isw.info

Dhr.

 

Staal

Mentor 4A, Stagecoördinator PRO, Nederlands coördinator PRO, Coördinator Prozo, Coördinator NT2 PRO, Nazorg oud-leerlingen

sal@isw.info

Dhr.

 

Storm

Zorg en Welzijn, ICT coördinator, Horeca coördinator PRO

sto@isw.info

Mevr.

 

Tol

Mentor 4C, Stagebegeleider, Nazorg oud-leerlingen

tol@isw.info

Dhr.

 

Uytewaal

Mentor 3C

uwa@isw.info

Mevr.

de

Zwart

Mentor 1C, Reken coördinator PRO, Coördinator PRO+

zwr@isw.info