Corona-update

 | Corona-update | Het nieuws van ISW | Nieuws | Over onze school
Gepubliceerd op: 21 september 2020

Wij vinden het belangrijk om u als ouder op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Covid-19 bij ons op school. Mochten er zaken specifiek voor u van belang zijn, dan brengt de schoolleiding u hiervan altijd op de hoogte. Dit zal telefonisch gebeuren of via een mail gericht aan u. Verder volgt de school altijd de richtlijnen van het RIVM. Bij twijfel overleggen wij met de GGD.

Bij de volgende klachten mogen leerlingen én medewerkers niet naar school komen. Wij verwachten dat ouders hierop toezien en hierin hun verantwoordelijkheid nemen:

  • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • (Licht) hoesten
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
  • Kortademigheid/benauwdheid
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden

Wij vragen extra alertheid van iedereen op de naleving van de instructies omtrent hygiëne:

  • Was regelmatig de handen
  • Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes die direct daarna weggegooid worden
  • Schud geen handen 

‹ Terug naar overzicht

Agenda