Gang van zaken na de meivakantie...

 | Gang van zaken na de meivakantie... | Het nieuws van ISW | Nieuws | Over onze school
Gepubliceerd op: 29 april 2020

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u vorige week waarschijnlijk heeft gehoord, blijven de scholen voor voortgezet onderwijs voor leerlingen nog dicht tot 1 juni. Zo ook onze school. Wij hebben begrip voor dit besluit van het kabinet. In mei maakt het kabinet definitief bekend of de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 juni weer open kunnen.  

Zoals het er nu uit ziet, verwachten we na 1 juni weer een start te kunnen maken met een aangepast programma op school. We verheugen ons daarop, al zal dat dan wel onderwijs met het anderhalve-meter-regime zijn.  

Na de meivakantie, vanaf woensdag 6 mei tot 1 juni, blijven we dus onderwijs op afstand verzorgen! 

We blijven zo goed als mogelijk is een onderwijsprogramma voor alle leerlingen verzorgen. Belangrijk daarbij is dat er structureel contact is met alle leerlingen, zodat zij allemaal bij school aangehaakt blijven. Dit vraagt een voortgezette inspanning van onze collega's, de leerlingen en ook van u als ouders/verzorgers. Wij hebben daar vertrouwen in, omdat de afgelopen weken ons hebben laten zien tot welke prestaties jullie in staat zijn gebleken. Wij hebben daar grote waardering en bewondering voor. 

Wij houden u op de hoogte.  

Met vriendelijke groet,

Caroline Menheer 

Locatie directeur  

Lucas Onderwijs  

‹ Terug naar overzicht